Tatvan Öğretmenevi

Konaklama ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Öğretmenevi olarak anılacak olan adres {Tatvan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu}-{tatvanogretmenevi.com.tr}; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, {tatvanogretmenevi.com.tr} internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:

SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Öğretmenevi, Müşterinin talebi üzerine Öğretmenevinde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ilerde ‘Hizmet’ olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri; Öğretmenevinde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit edecektir.

1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Öğretmenevi, Müşterinin talebini teyit edecektir.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

2.1.  www.tatvanogretmenevi.com.tr internet sayfasındaki rezervasyon formunun doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini fesih etmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda 04348272411 telefon numarasından Öğretmenevinin Rezervasyon Ofisine bilgi verir ve www.tatvanogretmenevi.com.tr adresinde üst sağda yer alan "iletişim" alanından iptal nedenini, rezervasyon tarihini ve rezervasyonu kimin adına ayırttığını belirterek, paylaşacağı Iban adresine ücretin (varsa kesinti yapıldıktan sonra) iadesini talep edeceği bir mesaj bırakır. Rezervasyon yaptığı sırada kullanılan telefon numarası ve e posta adresini de ekleyerek rezervasyon yapan kişinin kendisi olduğu hakkındaki şüpheleri giderir.

2.3. Müşteri talebini fesih etmek ve ücretinin kesinti sonrası geri kalan tutarını almak ister ise; rezervasyonunu en geç konaklama tarihinden 2 gün önce iptal etmek zorundadır. (Madde 4.1)

2.4. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini Öğretmenevinin hizmet sunma tarihinden en geç 7 gün önce Öğretmenevine iletmesi gerekmektedir. (Madde 2.5)

2.5. Rezervasyon değişikliği (kişi sayısı, oda tipi) değişiklik, talep edildiği günün şartlarına uygun kota fiyatlarından yapılacaktır.

2.6. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde rezervasyonun, söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih sırasında uygulanan fiyatları göz önünde bulundurarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Çocuklar için indirim ebeveynleriyle aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. Rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen çocuğun yaşı dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının Rezervasyon kaydı sırasında yetkili şahıs tarafından talep edildiği kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.

2.8 Kişi seçiminden dolayı müşterinin ödediği ücrettin eksik olması durumunda müşteri bu farkı konaklama günü tamamlayacağını aksi halde rezervasyonunun iptal edileceğini taahhüt eder. Kişi seçiminden kaynaklanan fazla ödemelerin geri verilmeyeceğini bu iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 

3.ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.

3.2. Müşteri rezervasyon ödemesini kredi kartı ile tek çekim veya anlaşmalı bankaların uyguladığı taksit seçeneklerine göre yapabilecektir. Müşteri taksitli ödemeyi seçmesi durumunda Taksit seçeneklerinde oluşan vade farkını peşinen kabul etmiş sayılır.

3.3. Öğretmenevi, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul ve beyan eder. Öğretmenevi, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi, belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3.4. Müşteri, Öğretmenevine giriş sırasında Öğretmenevi elemanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

3.5. Müşteri faturayı Öğretmenevinde teslim alacaktır.

4.ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ

4.1. Rezervasyonun iptal edilmek istenmesi durumunda , müşteri iptal kararını ve hesap IBAN numarasını internet sayfası iletişim bölümünden mesajlar kısmına açık bir şekilde yazarak ve Tatvan Öğretmenevi iletişim numarasından arayarak rezervasyon iptalini talep eder. İptal talebi giriş tarihinden 7 gün ve daha uzun süre kala gerçekleşirse tutarın tamamı misafirin iletmiş olduğu İBAN numarasına iade edilir.  Rezervasyon fesih talebi tahmin edilen giriş tarihinden 7 gün ve daha az kala iptal edilmesi durumunda, toplam konaklama tutarının %20 kesintili hâli misafirin vereceği IBAN numarasına iade edilir. Rezervasyon fesih talebi giriş tarihi günü iptal edildiği durumunda misafirden alınan konaklama ücretinin geri iadesi mümkün olmayacak; tutarın tamamı Öğretmenevi işletme hesabına aktarılacaktır.

4.2. Rezervasyon kaydı sırasında, kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme,  Müşterinin ibraz edeceği banka hesabına EFT/Havale yöntemi ile yapılacaktır. 

4.3 Rezervasyon iptalinde mücbir sebepler; doğal afetler ,terör, kalkışma hareketi ve belgelenebilen ölüm (1.ve 2. derecede yakınlar), kaza ve hastalık(tam teşekküllü hastane raporu)gibi durumlarda Öğretmenevi müşterinin hakkını saklı tutarak uygun koşullara göre erteleyebilir. Bu hak öğretmenevinin uygunluğuna bağlıdır.

4.4 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem ücreti ve komisyon kesildikten sonra kalan tutar iade edilecektir.

5.KONAKLAMA ŞEKLİ

5.1. Giriş sırasında Müşterinin yaşı ve kimliği ve Kamu görevlisi olup olmadığı kontrol edilecektir.  Kamu çalışanı kamu kimliğini ya da görev belgesini ibraz etmek zorundadır. Belge ibrazı yapamayan konaklayanlar kamu indiriminden yararlanamaz.

5.2. Müşteri, Öğretmenevine vardığı saat kaç olursa olsun, Öğretmenevine giriş günü en erken saat 15.00 itibari ile odaya yerleşeceğini ve Öğretmenevinden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 10.00’da odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul edecektir.

5.3. Rezervasyon kayıt esnasında konaklama ücretinin tamamı alınacaktır.

5.4. Evcil hayvanlar Öğretmenevi tarafından kabul edilmeyecektir.

5.5. Müşterinin Öğretmenevine yerleştikten sonra Öğretmenevinin konaklama taahhütlerini yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.

5.6 Çift odası (rezervasyon sayfasında double oda diye adlandırılmıştır) seçen müşterilerin evli olması gerekir. İki erkek ya da iki bayan müşterinin bu odayı alması durumunda (aynı yatakta beraber kalamayacaklarından) rezervasyon iptal edilir. Oda seçiminde bu hususu okuduğunu müşteri kabul eder.

6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda müşteri, şikâyetini yazılı şekilde konakladığı esnada Öğretmenevi temsilcisine bildirecektir. Aksi takdirde Öğretmenevi tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.

6.2. Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu Öğretmenevinin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

6.3. Misafir, Öğretmenevi düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, Öğretmenevi misafirin ücret iadesi yapılmadan Öğretmenevini terk etmesini isteme hakkına sahiptir.

6.4. Tesiste konaklayan misafirlerimizin dışarıdan gelen ziyaretçileri yönetim kurulunun almış olduğu karara istinaden tesise alınmayacaktır. Konaklayan misafirlerimizin dışındaki ziyaretçilerin katlara çıkması yasaktır.

6.5. Bayanlar (women) bölümüne fotoğraf makinesi, kameralı telefon, fotoğraf veya video çekme özelliği bulunan elektronik cihazlar ile giriş yasaktır. Bu şartlara uymayan misafirler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vs. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda Öğretmenevi, hizmet vermeye devam etmeyebilir. Bu durumda rezervasyonu olup ödeme yapmış olan misafirlere ödemeleri iade edilir.

7.2. Öğretmenevi, bayram veya yeni yıl vb. diğer bayram programları dolayısı ile Öğretmenevine gelecek sanatçıyı Öğretmenevine bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar. (sanatçının hastalığı, mücbir sebepler vs.).

7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde yetkili mahkeme Tatvan Merkez mahkemeleridir.

7.4 Dönemsel olarak öğretmeenvi kahvaltı hizmetini aktif edebilir ya da devre dışı bırakailir. Bu değişimi rezervasyon anasayfasında "kahvaltı dahil/ dahil değil" şeklinde bir açıklama ile belirtir. Müşteri aynı zamanda rezervasyon yaparken önünde açılan bu bilgilendirme yazılarını da okuduğunu kabul ve taahhüt eder.